OÚ JESENICE

Kontaktujte nás
241 021 710
image
JESENICE – největší obec v České republice    Nejčastěji vyhledávané články a aktuální informace o dění v Jesenici:                 =NOVINKY Z ÚŘADU=    = AKCE A UDÁLOSTI=    =NOVINKY Z JESENICE=          

Základní informace o Jesenici

mapa ČR JESENICE 2

 

Obec Jesenice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 16 km JV od centra Prahy v nadmořské výšce 358 m, zeměpisná šířka 49° 58′ 01″, zeměpisná délka 14° 31′ 01″. Kód obce: CZ020A 539325.

Obec Jesenice je složena z těchto sídelních útvarů: Jesenice, Horní Jirčany, Osnice, Kocanda, Zdiměřice, Rozkoš. Rozprostírá se na ploše o rozloze 17,52 km2 ve 4 katastrálních územích - k.ú. Jesenice u Prahy, k.ú. Horní Jirčany, k.ú. Osnice a k.ú. Zdiměřice u Prahy.

Obec Jesenice je obcí s pověřeným úřadem (obec II. stupně). Počet trvale hlášených obyvatel v obci ke dni 01.01.2014: 7.900 obyvatel.

Všechny články

Novinky z Jesenice

dopravni kuzely

Na základě uzavřené smlouvy o dílo se společností  VPK Suchý s.r.o., byly zahájeny stavební práce v ulici Zvonková v Horních Jirčanech. Tato komunikace bude po celou dobu stavebních prací uzavřena. Termín prací dle smlouvy: 13.10.2014 - 12.12.2014

argaiv1225

Kontaktní osoba: společnosti VPK Suchý s.r.o. – stavbyvedoucí pan Aleš Újezdský tel: 608 396 337, za obec: paní Martina Holotínová tel: 241 021 748

brusle

HC Jesenice ve spolupráci s obcí Jesenice pořádá Dětský kemp s výukou bruslení v sobotu 15.lispoadu 2014 od 12:45 hodin v Zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Celá akce je určena pro děti ve věku od 5 do 12 let.

Pod dohledem zkušených trenérů se nejmenší děti budou učit bruslit s pomocí malých držátek. Starší děti si budou moci vyzkoušet bruslení s hokejkou a mohou dát gól opravdovému brankáři ve výstroji. Pořadatelé vítají na ledě i rodiče, kteří si budou chtít se svými dětmi zabruslit.

znak obce plasticky

Výsedek voleb do Zastupitelstva obce Jesenice pro volební období 2014-2018 naleznete zde:krizek


Děkujime všem občanům obce za vysokou volební účast. Konečné výsledky voleb jsou zveřejněny na úřední desce.

102 

Zahájili jsme kampaň „Moje adresa – Jesenice“. Touto kampaní chceme zkvalitnit život v Jesenici a dosáhnout toho, aby si lidé a obec vzájemně více pomáhali. To není utopie. Prosím čtěte dál a vše se dozvíte. 

filumena vyprodáno

Divadelní představení dne 21.10.2014 od 19:00 hodin ve Společenském centru Jesenice. Filumena Marturano spojená s neapolským prostředím je jednou z nejpopulárnějších her italského autora Eduarda De Filippo. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu? Vždyť děti jsou přece děti! Simona StašováSvatopluk Skopal v hlavních rolích slavné komedie, která patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby.

 

Prodej vstupenek:         krizek

Plakát:                                  krizek                                  

5

Obec Jesenice pořádá Podzimní koncert klasické hudby dne 20. listopadu 2014 od 19:00 hodin ve Společenském centru Jesenice. Jesenickému publiku se představí  houslový virtuóz Jaroslav Svěcený v doprovodu komorního orchestru Vivaldi Collegium Praha. V průběhu večera zazní „Malá noční hudba“ W. A. Mozarta a jedno z nejslavnějších děl italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“.

 

Prodej vstupenek:   krizek      

Plakát akce:           krizek

 

121

Místní akční skupina MAS Dolnobřežansko vydala ve spolupráci s obcemi novou mapu pro cyklisty, která zahrnuje celý region. V mapě jsou vyznačeny doporučené trasy včetně několika zajímavých tipů na výlety. Mapa je k vyzvednutí v podatelně Obecního úřadu Jesenice

vodnik-cvachtal

Zveme malé i velké diváky do Společenského centra Jesenice na divadelní představení v neděli 12. října 2014 od 10:00 hodin. Vodnickou pohádku zahraje loutkovo - činoherní Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu.

Cena vstupného: 50 Kč dítě, doprovod zdarma. Vstupenky je možné zakoupit přímo před představením na místě.

Plakát akce:   krizek

 

tužka

V tomto článku naleznete aktuální a doplňující informace k současné situaci a dění okolo sportovního areálu ve Zdiměřicích. V Jesenickém kurýru byl v září publikován článek o dokončení Volnočasového areálu ve Zdiměřicích.

49

Možná byl začátkem prázdnin i do vaší poštovní schránky doručen pomlouvačný leták obsahující kritiku vedení obce. Reakce starosty obce a reakce právníka obce Jesenice k šířeným dezinformacím v letáku „Co v Kurýru nenajdete“ jsou uvedeny pod následujícími odkazy:

Vyjádření starosty obce Jesenice   dotek

Vyjádření právníka obce Jesenice  dotek

paradni web 2013

Oficiální webové stránky obce Jesenice byly oceněny titulem Parádní web 2013 v kategorii "Tip redakce". Cenu převzal 21. ledna 2014 od náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ondřeje Veselského starosta obce Jesenice Ing. Pavel Smutný.

Parádní web ve Studiu 6 - České televize: krizek   

kostka 2

Obec Jesenice vyzkoušela novou technologii pro opravy komunikací RoadCem. Výhodou této technologie je rychlost výstavby a výsledná dlouhá životnost. Technologie spočívá v aplikaci speciálního cementu do stávajícího podloží komunikace. V ranních hodinách najely stroje do ulice Akátová a Pešíčková, v podvečerních hodinách téhož dne byl již možný příjezd vozidel až k přilehlým nemovitostem po nové betonové desce, na kterou bude po několika dnech zrání položen asfaltový koberec. Celý proces je zachycen krok za krokem na fotografiích v článku.

 

30

Obec Jesenice uzavřela s Botanickým ústavem a se Správou Průhonického parku dohodu, v jejímž rámci bude návštěvníkům, kteří mají trvalý pobyt na území obce Jesenice, poskytnuta sleva 30% z ceny při zakoupení ročních vstupenek. Další informace v článku.

MAS logo pro web

Právě probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Dolnobřežansko. V současném programovacím období 2014 – 2020 budou hrát místní akční skupiny důležitou roli při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Formulář  výzvy naleznete zde ve formátu PDF krizek

 

72

Pokud máte problém s registrací do Diskusního fóra na našich webových stránkách, popřípadě máte dotaz k fungování Diskusního fóra, můžete kontaktovat webmastera na telefonním čísle: 721 466 101.

105

 

Oblastí Jesenice vedou významné tranzitní dopravní trasy, obyvatelé Jesenice jsou tak dlouhodobě zatíženi tranzitní dopravou a také hlukem a škodlivinami, které tato doprava produkuje. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Středočeského kraje. Vestecká spojka je definitivně zrušena.

 

vodnestocne

V tomto článku zveřejňujeme informaci předanou společností 1. SčV, a.s. o cenách respektive kalkulace vody pitné a odvedené v roce 2013. Vlastníkovi vodovodu a kanalizace je uloženo zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které do kalkulace vody pitné a odvedené v uplynulém roce účtoval a porovnat je s plánovanými hodnotami těchto položek pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn účtovat, přeplatek je povinen vrátit.   

Plné znění dopisu od 1. SčV a.s. naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 1 naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 2 naleznete ZDE

hypoteka Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
kalendář 2014

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

figurga dum

MAS Dolnobřežansko, o.p.s., jejímž členem je i obec Jesenice, má možnost v období let 2014-2020 získat finanční prostředky na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce obyvatel obce. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané občany jednotlivých obcí, proto žádáme touto cestou o zodpovězení několika otázek vyplněním internetového dotazníku. Děkujeme za ochotu a čas, který strávíte zamyšlením se nad otázkami a za aktivní přístup, kterým můžete ovlivnit budoucnost obce.

Dotazník naleznete zde:  krizek

notebook

Představujeme nový webový projekt, který je určen nejen pro seniory. Webové stránky MOUDRÝ SENIOR jsou zaměřeny především na starší generaci našich spoluobčanů. Adresa těchto webových stránek je http://www.moudrysenior.cz

zprava Společnost ČEZ Distribuce, a.s., spustila internetový portál, který umožní on-line podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, má ČEZ Distribuce a.s., jakožto správce technické infrastruktury, povinnost poskytnout údaje o poloze zařízení infrastruktury do třiceti kalendářních dnů. Od 01.01.2012 bude tato služba přístupná na portálu: http://geoportal.cez.cz
dan_z_nemovitosti_1

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je do konce ledna. Přiznání podával ten, kdo se stal v předešlém roce  novým majitelem nemovitosti, nebo poplatníci, u kterých se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně. Dále je aktuální další termín spojený s daní z nemovitosti a ten již platí pro každého majitele nemovitosti. Do konce května je třeba podle zákonné lhůty daň zaplatit.

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Diskusní fórum

Naše média


kuryr1

jesenice-tv-logo-final2

Geoportál obce Jesenice

Jesenice na facebooku

fb

PřihlášeníYoutube channel

Kontakt

Obecní úřad Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
tel: 241 021 710
fax: 241 021 712
ou@oujesenice.cz

hodiny pro veřejnost:
Po - 08:00-12:00, 13:00-17:30
St - 08:00-12:00, 13:00-17:30