OÚ JESENICE

Kontaktujte nás
241 021 710
image
JESENICE – největší obec v České republice    Nejčastěji vyhledávané články a aktuální informace o dění v Jesenici:                 =NOVINKY Z ÚŘADU=    = AKCE A UDÁLOSTI=    =NOVINKY Z JESENICE=          

Základní informace o Jesenici

mapa ČR JESENICE 2

 

Obec Jesenice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 16 km JV od centra Prahy v nadmořské výšce 358 m, zeměpisná šířka 49° 58′ 01″, zeměpisná délka 14° 31′ 01″. Kód obce: CZ020A 539325.

Obec Jesenice je složena z těchto sídelních útvarů: Jesenice, Horní Jirčany, Osnice, Kocanda, Zdiměřice, Rozkoš. Rozprostírá se na ploše o rozloze 17,52 km2 ve 4 katastrálních územích - k.ú. Jesenice u Prahy, k.ú. Horní Jirčany, k.ú. Osnice a k.ú. Zdiměřice u Prahy.

Obec Jesenice je obcí s pověřeným úřadem (obec II. stupně). Počet trvale hlášených obyvatel v obci ke dni 01.01.2014: 7.900 obyvatel.

Všechny články

Novinky z Jesenice

volby 

V pátek 10. října a v sobotu 11. října 2014 se konají volby do zastupitelstev měst a obcí. Komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat naši obec v následujících čtyřech letech. Jít k volbám není vaší povinností, ale je to vaše právo. Využijte jej a volte ty osobnosti, či strany, které mají vaši důvěru. Přejeme vám, aby do nového zastupitelstva byli zvoleni ti představitelé, které jste si vybrali. Přijďte a svými hlasy rozhodněte o složení nového Zastupitelstva obce Jesenice. Bližší informace o všech kandidátech naleznete v článku.

argaiv1927

102 

Zahájili jsme kampaň „Moje adresa – Jesenice“. Touto kampaní chceme zkvalitnit život v Jesenici a dosáhnout toho, aby si lidé a obec vzájemně více pomáhali. To není utopie. Prosím čtěte dál a vše se dozvíte. 

drakiada

V neděli 5. října 2014 pořádá obec Jesenice tradiční DRAKIÁDU, tentokrát ale na louce mezi Zdiměřicemi a Mladíkovem! Od 15:00 hodin začíná zábavný program - těšit se můžete na soutěže v pouštění draků, vystoupení finalistky soutěže Hlas Československa Edity Třískové, hudební show skupiny Pískomil se vrací, opékání špekáčků, ....  Soutěžit se bude v přehlídce draků o nejhezčího doma vyrobeného draka a dále v pouštění draků o nejvýše létajícího draka. Pro vítěze budou připraveny medaile, diplomy a samozřejmě zajímavé odměny.

Plakát akce: krizek

vodnik-cvachtal

Zveme malé i velké diváky do Společenského centra Jesenice na divadelní představení v neděli 12. října 2014 od 10:00 hodin. Vodnickou pohádku zahraje loutkovo - činoherní Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu.

Cena vstupného: 50 Kč dítě, doprovod zdarma.

Plakát akce:   krizek

 

49

Možná byl začátkem prázdnin i do vaší poštovní schránky doručen pomlouvačný leták obsahující kritiku vedení obce. Reakce starosty obce a reakce právníka obce Jesenice k šířeným dezinformacím v letáku „Co v Kurýru nenajdete“ jsou uvedeny pod následujícími odkazy:

Vyjádření starosty obce Jesenice   dotek

Vyjádření právníka obce Jesenice  dotek

filumena web

Divadelní představení dne 21.10.2014 od 19:00 hodin ve Společenském centru Jesenice. Filumena Marturano spojená s neapolským prostředím je jednou z nejpopulárnějších her italského autora Eduarda De Filippo. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu? Vždyť děti jsou přece děti! Simona StašováSvatopluk Skopal v hlavních rolích slavné komedie, která patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby.

 

Prodej vstupenek:         krizek

Plakát:                                  krizek

5

Obec Jesenice pořádá Podzimní koncert klasické hudby dne 20. listopadu 2014 od 19:00 hodin ve Společenském centru Jesenice. Jesenickému publiku se představí  houslový virtuóz Jaroslav Svěcený v doprovodu komorního orchestru Vivaldi Collegium Praha. V průběhu večera zazní „Malá noční hudba“ W. A. Mozarta a jedno z nejslavnějších děl italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“.

 

Prodej vstupenek:   krizek      

Plakát akce:           krizek

 

paradni web 2013

Oficiální webové stránky obce Jesenice byly oceněny titulem Parádní web 2013 v kategorii "Tip redakce". Cenu převzal 21. ledna 2014 od náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ondřeje Veselského starosta obce Jesenice Ing. Pavel Smutný.

Parádní web ve Studiu 6 - České televize: krizek   

kostka 2

Obec Jesenice vyzkoušela novou technologii pro opravy komunikací RoadCem. Výhodou této technologie je rychlost výstavby a výsledná dlouhá životnost. Technologie spočívá v aplikaci speciálního cementu do stávajícího podloží komunikace. V ranních hodinách najely stroje do ulice Akátová a Pešíčková, v podvečerních hodinách téhož dne byl již možný příjezd vozidel až k přilehlým nemovitostem po nové betonové desce, na kterou bude po několika dnech zrání položen asfaltový koberec. Celý proces je zachycen krok za krokem na fotografiích v článku.

 

Vystrazne_kuzely

Obec Jesenice zahajuje každoroční opravy místních komunikací. Termíny realizace oprav jsou od 01.07.2014 do 31.08.2014. Případné dotazy k jednotluivým akcím zodpoví Odbor správy majetku a investic Obecního úřadu Jesenice - tel: 775 775 979, 241 021 746. 

Detainí rozpis jednotlivých oprav naleznete v článku.

50

Na podzim letošního roku nás čekají nové volby do zastupitelstev obcí. Právo volit mají vedle občanů České republiky rovněž občané jiných členských států EU, kteří alespoň druhý den voleb dosáhli věku 18 let a jsou přihlášeni k trvalému pobytu v Jesenici. Tito voliči však musí splnit ještě následující podmínku. (info v článku)

15

Žádost o zápis voliče, který není státním občanem České republiky, do dodatku stálého seznamu voličů.

Application for registration of voters in the Supplement of the electoral roll for Citizens of other EU Member States pursuant to Section 28 (1) of the Act No491/2001 Coll., on the Law on Elections to the municipal.

ke stažení ZDE   krizek

MAS logo pro web

Právě probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Dolnobřežansko. V současném programovacím období 2014 – 2020 budou hrát místní akční skupiny důležitou roli při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Formulář  výzvy naleznete zde ve formátu PDF krizek

 

72

Pokud máte problém s registrací do Diskusního fóra na našich webových stránkách, popřípadě máte dotaz k fungování Diskusního fóra, můžete kontaktovat webmastera na telefonním čísle: 721 466 101.

105

 

Oblastí Jesenice vedou významné tranzitní dopravní trasy, obyvatelé Jesenice jsou tak dlouhodobě zatíženi tranzitní dopravou a také hlukem a škodlivinami, které tato doprava produkuje. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Středočeského kraje. Vestecká spojka je definitivně zrušena.

 

vodnestocne

V tomto článku zveřejňujeme informaci předanou společností 1. SčV, a.s. o cenách respektive kalkulace vody pitné a odvedené v roce 2013. Vlastníkovi vodovodu a kanalizace je uloženo zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které do kalkulace vody pitné a odvedené v uplynulém roce účtoval a porovnat je s plánovanými hodnotami těchto položek pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn účtovat, přeplatek je povinen vrátit.   

Plné znění dopisu od 1. SčV a.s. naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 1 naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 2 naleznete ZDE

hypoteka Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
kalendář 2014

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

figurga dum

MAS Dolnobřežansko, o.p.s., jejímž členem je i obec Jesenice, má možnost v období let 2014-2020 získat finanční prostředky na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce obyvatel obce. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané občany jednotlivých obcí, proto žádáme touto cestou o zodpovězení několika otázek vyplněním internetového dotazníku. Děkujeme za ochotu a čas, který strávíte zamyšlením se nad otázkami a za aktivní přístup, kterým můžete ovlivnit budoucnost obce.

Dotazník naleznete zde:  krizek

30

Obec Jesenice uzavřela s Botanickým ústavem a se Správou Průhonického parku dohodu, v jejímž rámci bude návštěvníkům, kteří mají trvalý pobyt na území obce Jesenice, poskytnuta sleva 30% z ceny při zakoupení ročních vstupenek. Další informace v článku.

notebook

Představujeme nový webový projekt, který je určen nejen pro seniory. Webové stránky MOUDRÝ SENIOR jsou zaměřeny především na starší generaci našich spoluobčanů. Adresa těchto webových stránek je http://www.moudrysenior.cz

zprava Společnost ČEZ Distribuce, a.s., spustila internetový portál, který umožní on-line podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, má ČEZ Distribuce a.s., jakožto správce technické infrastruktury, povinnost poskytnout údaje o poloze zařízení infrastruktury do třiceti kalendářních dnů. Od 01.01.2012 bude tato služba přístupná na portálu: http://geoportal.cez.cz
dan_z_nemovitosti_1

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je do konce ledna. Přiznání podával ten, kdo se stal v předešlém roce  novým majitelem nemovitosti, nebo poplatníci, u kterých se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně. Dále je aktuální další termín spojený s daní z nemovitosti a ten již platí pro každého majitele nemovitosti. Do konce května je třeba podle zákonné lhůty daň zaplatit.

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Diskusní fórum

Naše média


kuryr1

jesenice-tv-logo-final2

Geoportál obce Jesenice

Jesenice na facebooku

fb

PřihlášeníYoutube channel

Kontakt

Obecní úřad Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
tel: 241 021 710
fax: 241 021 712
ou@oujesenice.cz

hodiny pro veřejnost:
Po - 08:00-12:00, 13:00-17:30
St - 08:00-12:00, 13:00-17:30