OÚ JESENICE

Kontaktujte nás
241 021 715

image
JESENICE – největší obec v České republice    Nejčastěji vyhledávané články a aktuální informace o dění v Jesenici:                 =NOVINKY Z ÚŘADU=    = AKCE A UDÁLOSTI=    =NOVINKY Z JESENICE=          
Všechny články

Novinky z Jesenice

Na základě doporučení Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje a s přihlédnutím k předpovědím Českého hydrometeorologického ústavu vyhlásil ve středu 22. července hejtman Miloš Petera (ČSSD) na území Středočeského kraje až do odvolání období déletrvajícího sucha. Toto opatření se týká i plošného zákazu rozdělávání ohňů na území regionu.

argaiv1551

image1

V nedávné době proběhlo odklizení velkého množství materiálu nahromaděného na kraji silnice u autobusové zastávky Osnice – hřbitov. O úklid nepořádku, který zde ležel několik let a nyní překážel při údržbě zeleně v okolí autobusové zastávky, se osobně postaral místostarosta obce Radek Zápotocký.

urbane-bus-1524036-1280x960 4

Vážení cestující,

v souvislosti s otevřením nového vědeckovýzkumného centra BIOCEV a řešením obsluhy průmyslového areálu v obci Vestec dochází od 1. srpna 2015 k celkové úpravě linky PID 326, která nově zajistí dopravní obsluhu této lokality.

Linka 326 je na území obce Vestec vedena novou variantou trasy přímo k centru BIOCEV, kde vzniká nová zastávka „Vestec,BIOCEV". K posílení provozu linky dochází celodenně a celotýdenně jednak zkrácením intervalů a také změnou typu vozidel. Nově zřízená zastávka „Vestec,Obchodní centrum" umožní přestup s linkami jedoucími od Budějovické/IKEMu a Kamenice/ Jílového. Na území Prahy dochází k prodloužení linky 326 vybranými spoji do konečné zastávky Koleje Jižní Město z důvodu snazší dostupnosti oblasti OC Chodov (zastávka „Petýrkova") a také školních zařízení Campanus (zastávka „U Kunratického lesa"), kam dojíždějí děti z Vestce a Šeberova.

architecture-ii-1542389-1920x1440

Jesenici ve středu 15. července navštívila v rámci mezinárodního kongresu AESOP (the Association of European Schools of Planning) skupina architektů urbanistů – odborníků z celého světa.

Ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT, která je pořadatelem kongresu, byl pro část účastníků kongresu připraven, v rámci tzv. "Mobile Workshop", program, který spočíval v komentované prohlídce části Jesenice za účasti jednoho ze starousedlíků obce a místostarostky Ivy Řehulkové. Všem zúčastněným byly podány informace o historii Jesenice a o důležitých událostech, které ovlivňovaly rozvoj obce. V rámci prohlídky bylo zodpovězeno i bezpočet dotazů týkajících se realizované výstavby v Jesenici.

zavreno 1  Ve dnech od 21.07.2015 do 23.07.2015 je Obecní knihovna Jesenice z důvodu dovolené uzavřena

 

Fotografie1582

Ve středu, 15. července byla dokončena montáž přístřešku na autobusové zastávce v centru Jesenice. Jedná se o subtilní konstrukci z bezpečnostního skla a hliníku. Realizace byla provedena formou zavěšené skleněné markýzy kotvené šikmými táhly do nosné zdi objektu č. p. 4, tj. zdravotního střediska. 

Tato konstrukce byla vybrána z toho důvodu, že v chodníku v místě zastávky vedou sítě technické infrastruktury a bylo by tedy značně složité do země kotvit klasický typ přístřešku. Samotné řešení přístřešku již totiž značně zkomplikoval fakt, že před zateplením tohoto objektu, které proběhlo v loňském roce, nebyla realizována příprava pro zavěšení konstrukce stříšky.

Vše se ale podařilo vyřešit, a proto nyní cestující čekající na zastávce na autobus mají možnost skrýt se před nepřízní počasí. 

bus

Vážení cestující,

dovolujeme si Vás informovat, že v souvislosti s úplnou uzavírkou ulice Rooseveltova v Říčanech z důvodu rekonstrukce kanalizace a komunikací dochází k dočasné změně trasy, zastávek a spojů na linkách 303, 385, 428, 469 od zahájení provozu dne 15. července (středa) do odvolání (předpoklad polovina září).

10891746 649714468470895 2009962501157209193 n

Denní směna strážníků 4. července. začala kontrolou dodržování pravidel provozu na pozemních komunikacích, zejména v ulici Budějovická, okolo nákupních center, kde strážníci odhalili několik dopravních přestupků, které s řidiči vyřešili na místě. „Jelikož jsme měli na víkend také pronajatý radar, provedli jsme na několika určených místech měření rychlosti vozidel, přičemž bylo odhaleno několik přestupků, které strážníci s řidiči opět vyřešili přímo na místě," říká vedoucí Obecní policie Jiří Hykl.

Krom přijetí a následného řešení dalších oznámení na ztrátu psa, rušení hlukem v ul. Plavecká, kde stavební dělníci pracovali s elektrickou rozbrušovačkou či v ulici V Lázních, kde mladíci jezdili po 22.00 hodině na skateboardech, provedla hlídka kontroly vybraných lokalit zaměřené na prevenci páchání majetkové trestné činnosti (parkoviště, domy o jejichž majitelích víme, že jsou na dovolené a dalších zájmových objektů).

logo

Na červnovém zasedání zastupitelstva byla schválena kupní smlouva na pozemek ve Zdiměřicích, který je vhodný pro stavbu základní školy.

„Obec Jesenice jako největší z obcí, které tvoří tzv. „prstenec okolo Prahy“ zaznamenala v období do roku 2012 výrazný nárůst obyvatel i dětí. Poté sice přišel stop stav, ale v tuto chvíli dochází opět k mírnému nárůstu a počítáme, že by tomu mohlo tak být i v budoucnu. Nová základní škola je tedy potřeba. Nárůst počtu žáků nastupujících do první třídy bude mít pochopitelně za následek nárůst celkového počtu žáků základní školy. Počet potenciálních žáků dále poroste, na začátku dvacátých let bude téměř dvojnásobný v porovnání se školním rokem 2012/13,“ říká starostka obce Radka Vladyková, která se odvolává na „Prognózu vývoje počtu obyvatel a demografické struktury obce Jesenice do roku 2030“ zpracované VŠE Praha, fakultou informatiky a statistiky v červnu 2013.

rsz zidle

Vážení občané,

ve velké hale stavebního úřadu proběhlo ve čtvrtek 25. června 2015 první veřejné fórum občanů Jesenice, jehož cílem bylo zjistit nejpalčivější problémy, které místní obyvatele trápí.

Jednotlivé návrhy pro jednotlivé části obce byly vypisovány na připravené stojany, přičemž deset nejvíce obodovaných z každé části bude přes prázdniny umístěno v hale u podatelny Obecního úřadu. Sami se dále můžete zapojit, a to tak, že zde můžete přidat bod (ve formě barevné linky) k návrhu, který upřednostňujete.

deti

Vážení  rodiče,

pro děti z mateřské školy Jesenice (budova V Úvoze a Osnice) probíhá prázdninový provoz v budově v Osnici. Běží obdobně, jako tomu bylo v klasickém školním roce, tedy od 6.30 do 17.00 hodin. Jídlo je dováženo ze školní kuchyně Základní školy Jesenice. K prázdninovému provozu bylo přihlášeno 38 dětí, které jsou rozdělený do dvou tří.

1338134 67027045

Žádáme občany, aby dodržovali Obecně závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu (od 22.00 hodiny večerní do 06.00 hodiny ranní následujícího dne) a regulaci hlučných činností.

Každý je povinen zdržet se veškerých prací spojených s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů apod. v následující době:

IMG 3604Vážení občané,

na základě nálezu odřezaných kusů větví v papírové tašce a v pytli mimo vyhrazená místa pro sběr biodpadu vás tímto žádáme, abyste bioodpad umisťovali do biopopelnic hnědé barvy, na kompost či ho vyvezli do sběrného dvora.

 

 

1239803 52913220Vážení,

obecní úřad Jesenice Vás srdečně zve na akci Loučení s prázdninami, která proběhne v sobotu 5. září od 15.00 na louce mezi Mladíkovem a Zdiměřicemi.

Čeká na Vás zábavné odpoledne pro děti i dospělé, soutěžě, zábavné atrakce a opekání buřtů. K zpříjemnění atmosféry Vám zahraje country kapela Pašáci. V případě nepříznivého počasí se akce ruší. Na akci zároveň proběhne předváděcí akce zahradní techniky a grilů firmy AWP, s. r. o. 

lbVážení občané,

obec Jesenice společně se sociální komisí pořádá výlet pro seniory do Lázní Poděbrady v úterý 8. září 2015. Odjezd autobusu je naplánován od budovy obecního úřadu v 8 hodin. Účastníky čeká prohlídka lázní, uhličitá koupel a společný oběd. Cena zájezdu je 100 Kč. V ceně je zahrnuta doprava, uhličitá koupel a oběd. Zájezd můžete uhradit na pokladně obecního úřadu Jesenice (v přízemí).

cp-160x120Vážení občané,
na základě jednání hlavy obce s Českou poštou, a. s. se podařilo prodloužit otevírací dobu pobočky pošty v Jesenici . Od soboty 1. srpna bude tedy každý den, od pondělí do pátku, na poště otevřeno od 8.00 do 18.00. Nově pak v sobotu jsou otevírací hodiny prodlouženy o hodinu, konkrétně tedy od 8.00 do 11.00. V neděli zůstává pobočka uzavřena.

Doufáme, že Vám prodloužení otevírací doby pomůže ke spokojenému vyřízení Vašich požadavků.

autobus dlouhyVážení cestující,
dovolujeme si Vás upozornit, že z důvodu výstavby vodovodu v Radějovicích, Oleškách dochází ke změně trasy a zastávek na lince PID: 335 od zahájení provozu dne 27.04.2015 (pondělí) a prodlužuje se do odvolání (předpoklad 31.07.2015).

razitko rukaNa základě novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích musí majitelé vozidel, která jsou ve statutu tzv. polopřevodu, příp. mají v rámci schválení dovozu vydány čistopisy tech. průkazů, provést registraci do 30. 6. 2015. Dojde-li ke zmeškání této lhůty, vozidla administrativně zaniknou, nebude možné je užít v provozu na pozemních komunikacích, ani je nebude možné zpět zaregistrovat.

barevne ruceOd září 2015 budou otevřeny 2 přípravné třídy pro naše předškoláky v budově základní školy. Třídy jsou určeny pro min 10 a max 15 dětí, zatím máme 19 zájemců. Rodiče, kteří byste ještě měli zájem umístit do nich své dítě, kontaktujte, prosím, ředitele základní školy, pana Buchala. Je nutno předložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny.

Můžete se obracet i na radní obce, paní Kockovou.

pozvanka-na-oslavu-slunovratuLetokruh Jesenice, Český svaz ochránců přírody srdečně zve rodiče s dětmi 27. 6. 2015 od 15:30 na louku za Mechovou ulicí v Horních Jirčanech na Svatojánskou slavnost. Prohlédněte si pozvánku v detailu článku.

a5-forum-jesenice-final-korektura

hriste-uvodV neděli, 7. 6. 2015, dopoledne se pro veřejnost otevřelo hřiště v Horních Jirčanech. Je to první vlaštovka pro občany v této lokalitě, dále bude následovat dokončení parkových úprav v jeho okolí, které bohužel nebyly součástí projektu.

míč-2   V neděli 7.6.2015 bylo otevřeno hřiště v Horních Jirčanech. V současné době je ve zkušebním provozu. Provozní doba hřiště je od 9:00 do 18:00. Během zkušebního provozu bude hřiště monitorováno Krajskou hygienickou stanice. Následně se KHS vyjádří k provozní době a dalším skutečnostem. Plné znění provozního řádu najdete zde.

pozor 2Vážení majitelé pozemků v katastrálním území obce Jesenice,

Na základě řady stížností od našich občanů na šíření semen plevelů a škodlivých organismů z Vašich neposekaných pozemků Vás vyzýváme, abyste své parcely pravidelně udržovali a sekali.

103

 

V rámci schůzky mezi starostkou obce Jesenice a společností Ferring – léčiva se řešila problematika přepravy zboží a materiálu z/do závodu společnosti. Občané si stěžovali na rychlou jízdu kamionů, nerespektování přednosti zprava v bytové zástavbě a nepřizpůsobení rychlosti jízdy zpomalovacím prahům. Na základě této schůzky vydala společnost Ferring instrukce pro řidiče kamionů, aby došlo ke zlepšení celé situace.

Instrukce pro řidiče k nahlédnutí zde.

 

znak obce plasticky Byl schválen harmonogram ZO Jesenice. Zastupitelstva se budou konat od 19:00 hodin, a to 11.6.2015, 10.9.2015 a 10.12.2015.

panaci 1Přinášíme aktuální informace o projektech, na kterých momentálně pracujeme.

info I

Zastupitelstvu obce je předkládán návrh na pořízení Změny č. 5 ÚPO Jesenice

Jedná se o malou uzavřenou změnu jen pro území na pozemcích severně od ulice Hlavní v Osnici.

102Zveme jesenické občany na setkání s vedením obce, během kterého občané definují největší problémy v dané obci a hlasováním určují 10P - desatero problémů. Těchto 10 největších nedostatků bude zohledněno při sestavování rozpočtu na investiční akce do příštího roku.

Setkání se uskuteční 25. 6. 2015 v 18:00 ve velkém sále na obecním úřadě.

míčDnes se podíváme na jesenický fotbalový klub trochu jiným pohledem. Tak trochu ze zákulisí. Tentokrát Vám přinášíme rozhovor s předsedou klubu SK SLAVIA JESENICE. Tématem však dnes nebudou sportovní cíle a výsledky fotbalistů, ale snahy a úkoly klubového představenstva. Dozvíme se, jak to v klubu chodí a jakým směrem se klub chce ubírat do budoucna.

petice webVzhledem k tomu, že obec Průhonice i Průhonický park podnikají kroky k definitivnímu uzavření silnice III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonické parku, připravil neziskový svazek občanů Moderní Dobřejovice petici s názvem "Ne uzavření silnice III/0032 v úseku mezi I. a II. částí Průhonického parku". Pokud máte zájem petici podepsat, archy se nacházejí v podatelně našeho obecního úřadu. Sběr podpisů bude probíhat do pondělí 1.6.2015.

primestske-taboryNabídka příměstských táborů, klikni zde.

MAS logo pro webAkce MAS Dolnobřežansko:

Oslava 100. výročí včelařů ve Zvoli se uskuteční 24.5.2015 od 10 do 16 hodin ve Zvoli. Pozvánka je zde.

Pozvánka na vernisáž obrazů, která se uskuteční ve Zvoli od 30.5. do 30.6.2015. Pozvánka je zde.

Výroční zpráva ke stažení zde.

dotaznik5. května 2015 nabyla právní moci kolaudace odvodnění zdiměřického hřiště, bez kterého by se hřiště nedalo zprovoznit.

V co nejkratší době zašleme návrh nájemní smlouvy celého volnočasového areálu firmě Optreal, tak, aby se již začátkem června mohli naši občané zrekreovat na nových sportovištích. (zr)

 

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje přijímá do služebního poměru příslušníka Policie České republiky nové uchazeče. V případě zájmu najdete podrobnější informace zde.

carodejnice-2015Poslední dubnový den patřil v Jesenici již tradičně Čarodějnicím.

Komise pro školství, kulturu a volný čas, společně s velkou podporou pracovní čety obce, osnických hasičů, sdružení JAKA, kanadské školy Sunny Canadian International School, jesenických hokejistů a fotbalistů, připravila pestrý program nejen pro děti. Školáci i předškoláci si mohli na několika stanovištích vyzkoušet, jak se střílí na branku, hází na cíl, mohli si zazávodit v letu na koštěti nebo si zaskákat v pytli. Vyřádit se pak měli možnost na skákacím hradě, nafukovací skluzavce nebo hasičském voze. Nechybělo samozřejmě ani opékání špekáčků a zapálení vatry.

míčekVážení rodiče,

naše škola ve spolupráci se školskou komisí obce připravuje založení Florbalového klubu Jesenice, který bude působit při naší ZŠ a nabídne našim žákům možnost sportovního soutěžení v rámci oddílu, který bude reprezentovat Jesenici v soutěžích pořádaných Českou florbalovou unií. Zároveň chceme zachovat možnost sportovat a hrát florbal i pro ty děti, které se z různých důvodů nemohou tomuto sportu věnovat soutěžně. Těm nabízíme kroužek florbalu, který bude zaměřen více na samotné hraní a bude ve stejném rozsahu jako v tomto školním roce.

florbal-logoČinnost klubu bude zaměřena zejména na práci s dětmi a mládeží a bude sloužit jako zastřešující organizace pro sportovní aktivity hráčů florbalu v naší obci. Naším cílem je vybudovat kvalitní florbalový oddíl, který se bude aktivně a pravidelně účastnit soutěží pořádaných Českou florbalovou unií a také celostátních a regionálních soutěží pro základní školy.

S ohledem na blížící se „pálení čarodějnic“ bychom Vás rádi informovali o možnosti „evidence pálení“. V tomto období dochází každoročně k výraznému nárůstu počtu nahlášených pálení. Tato služba zajišťuje efektivní využití zadávaných dat a je určena především pro právnické a podnikající fyzické osoby, které provádí spalování hořlavých látek ve smyslu zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Této služby mohou využít i fyzické osoby, které provádí jednorázové spalování suchého nekontaminovaného rostlinného materiálu – příkladně jarní spalování větví z průklestu ovocných stromů, pokud tuto činnost nezakazuje místní úprava.

Evidenci pálení naleznete na webových stránkách http://hzssk.webrex.cz/

 

phoca thumb l osnice 150 150 

DĚKUJEME VŠEM DOBROVOLNÍKŮM!

Obecní úřad velice děkuje za pomoc všem dobrovolníkům, kteří si našli čas a pomohli vyčistit náš domov. 

Prohlédněte si fotogalerii z akce

V současné době probíhá v naší obci čištění kanalizace. První část kanalizace byla vyčištěna 21.4., čímž došlo ke snížení zápachu. Druhá fáze bude probíhat ve dnech 5. a 6. května.

autobus dlouhyDovolujeme si Vás informovat, že z důvodu výstavby vodovodu v Radějovicích, Oleškách dochází ke změně trasy a zastávek na lince PID: 335. Konkrétně v období od zahájení provozu dne 27.04.2015 (pondělí), do ukončení provozu dne 30.06.2015 (neděle).

obytne-zonyV pondělí večer, 30. 3. 2015, se konalo na úřadě veřejné setkání k řešení problémů obytných zón a k možnostem zklidnění dopravy.

Nejprve proběhla prezentace pana architekta Ciconě o tom, jak má dle platných předpisů obytná zóna a tzv. zóna 30 vypadat. Ukázal na příkladech, jakým způsobem je možné organizovat a zklidnit dopravu. Po prezentaci proběhla diskuse s mnoha dotazy a připomínkami i podnětnými návrhy. K naší radosti byla na setkání hojná účast obyvatel obce.

pisaSrdečně vás zveme na zájed do Itálie. Na základě studia Univerzity třetího věku Renesance v Itálii jsme pro vás připravili zájezd za krásami Toskánska. Uvidíte nádherná zákoutí a strávíte několik pohodových dnů. Termín zájezdu je od 7.října do 11. října 2015.
Přihlašovat se můžete u pí. Šimkové - OÚ Psáry. Sleva pro seniory pobírající starobní nebo plný invalidní důchod bude v rozmezí 700 - 1000 Kč, dle celkového počtu zájemců.
Dotazy zodpoví Vlasta Málková  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel. 602 714 101

 36 fin

POZOR! JIŽ TUTO SOBOTU 7.3.2015 BUDE OTEVŘENA POŠTA PRO VEŘEJNOST.

Pobočka České pošty v Jesenici u Prahy v sobotu poprvé otevře

v čase od 8.00 do 10.00 hodin. Využijte této možnosti.

 

kalendar

V dubnu a na začátku května 2015 bude probíhat plánovaná rekonstrukce pláště budovy Obecního úřadu Jesenice. Budova bude kompletně zateplena, dojde k výměně střešní krytiny a oken.  Po dobu rekonstrukce bude omezena možnost parkování okolo budovy.

Průběžně bude omezován provoz úřadu podle harmonogramu prací. V době výměny oken budou jednotlivé kanceláře postupně dočasně uzavřeny. Agenda Obecního úřadu Jesenice bude částečně omezena na nezbytně nutnou dobu.

schema uradu

Rada obce Jesenice schválila nový Organizační řád Obecního úřadu Jesenice a náplně činností jednotlivých odborů úřadu.

Schéma organizační struktury Obecního úřadu Jesenice  krizek

autobus dlouhy

ROPID na základě požadavku Obce Jesenice po projednání s Krajským úřadem provede mimořádnou změnu jízdního řádu - úpravu linky 442 (odpoledního školního spoje) od pondělí 9. března 2015.

Jízdní řád:                        krizek
info I

Životní podmínky 2015 – výběrové šetření v domácnostech. Český statistický úřad organizuje v roce 2015 výběrové šetření o životních podmínkách domácností v ČR, které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Cílem šetření je získat údaje o sociální a ekonomické situaci ve 32 evropských zemích a ucelená data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Plné znění informace:    krizek

bydleni

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

maly darek

Obec Jesenice vydala novou aktualizovanou mapu, která obsahuje názvy všech ulic, které jsou navíc přehledně uvedeny i ve jmenném rejstříku. Orientační plán je v měřítku 1:8 000. Tento nový orientační plán obce Jesenice bude zdarma distribuován společně s dalším výtiskem měsíčníku Jesenický kurýr.

počasí 5

Obec Jesenice svými prostředky zabezpečuje sjízdnost a schůdnost místních komunikací na území obce Jesenice a všech jejích místních částí (Drazdy, Horní Jirčany, Jesenice, Kocanda, Osnice, Rozkoš, Šátalka, Zdiměřice) na základě plánu zimní údržby. 

počasí 1

Správu a údržbu silnic II. a III. třídy a silnic I. třídy a rychlostních komunikací má ve své kompetenci Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace. Nepřetržitá služba KSÚS SK v zimním období (od 01. listopadu do 31. března) pro oblast - Kladno, Beroun, Rakovník, Praha - Západ se sídlem v Kladně

Se sídlem:         Železárenská 1566, 272 01 Kladno

Mobil:               723 353 179

E-mail:             Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Online dopravní situaci můžete sledovat zde:  dotek

tužka vlastní

Termín a místo zápisu:  s docházkou od školního roku 2015/2016  (1. kolo zápisů)

12. února 2015    ZŠ, MŠ, ZUŠ Jesenice, V Úvoze 344, 252 42 Jesenice

18. března 2015   Mateřská škola KAMARÁD, Vestecká 1300, 252 42 Jesenice

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání naleznete v článku

razítko

V tomto článku naleznete základní postup při přihlašování občana k trvalému pobytu a seznam všech následných kroků po změně trvalého bydliště z hlediska ohlašovacích povinností občana.  

beh

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Praha – západ,  se sídlem: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5 Smíchov, bude od 01.12.2014 přestěhován. Do 30.11.2014 bude provoz úřadu na stávající adrese výrazně omezen. Telefonické i e-mailové spojení nebude dostupné. Jednání s klienty bude probíhat pouze omezeně. Plný provoz úřadu bude obnoven od 01.12.2014 na novém pracovišti na adrese: Dobrovského 1278/25, 170 00 - Praha 7. Telefonické i elektronické kontakty zůstanou stejné.

puzzle

Veškeré poplatky na nadcházející rok lze uhradit od 5. ledna 2015 do 31. března 2015. Výše poplatků zůstává stejná jako v předešlém kalendářním roce

134

Místní akční skupina MAS Dolnobřežansko vydala ve spolupráci s obcemi novou mapu pro cyklisty, která zahrnuje celý region. V mapě jsou vyznačeny doporučené trasy včetně několika zajímavých tipů na výlety. Mapa je k vyzvednutí v podatelně Obecního úřadu Jesenice

kostka 2

Obec Jesenice vyzkoušela novou technologii pro opravy komunikací RoadCem. Výhodou této technologie je rychlost výstavby a výsledná dlouhá životnost. Technologie spočívá v aplikaci speciálního cementu do stávajícího podloží komunikace. V ranních hodinách najely stroje do ulice Akátová a Pešíčková, v podvečerních hodinách téhož dne byl již možný příjezd vozidel až k přilehlým nemovitostem po nové betonové desce, na kterou bude po několika dnech zrání položen asfaltový koberec. Celý proces je zachycen krok za krokem na fotografiích v článku.

 

paradni web 2013

Oficiální webové stránky obce Jesenice byly oceněny titulem Parádní web 2013 v kategorii "Tip redakce". Cenu převzal 21. ledna 2014 od náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ondřeje Veselského starosta obce Jesenice Ing. Pavel Smutný.

Parádní web ve Studiu 6 - České televize: krizek   

30

Obec Jesenice uzavřela s Botanickým ústavem a se Správou Průhonického parku dohodu, v jejímž rámci bude návštěvníkům, kteří mají trvalý pobyt na území obce Jesenice, poskytnuta sleva 30% z ceny při zakoupení ročních vstupenek. Další informace v článku.

MAS logo pro web

Právě probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Dolnobřežansko. V současném programovacím období 2014 – 2020 budou hrát místní akční skupiny důležitou roli při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Formulář  výzvy naleznete zde ve formátu PDF krizek

 

105

 

Oblastí Jesenice vedou významné tranzitní dopravní trasy, obyvatelé Jesenice jsou tak dlouhodobě zatíženi tranzitní dopravou a také hlukem a škodlivinami, které tato doprava produkuje. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Středočeského kraje. Vestecká spojka je definitivně zrušena.

 

vodnestocne

V tomto článku zveřejňujeme informaci předanou společností 1. SčV, a.s. o cenách respektive kalkulace vody pitné a odvedené v roce 2013. Vlastníkovi vodovodu a kanalizace je uloženo zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které do kalkulace vody pitné a odvedené v uplynulém roce účtoval a porovnat je s plánovanými hodnotami těchto položek pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn účtovat, přeplatek je povinen vrátit.   

Plné znění dopisu od 1. SčV a.s. naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 1 naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 2 naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 3 naleznete ZDE a ZDE
figurga dum

MAS Dolnobřežansko, o.p.s., jejímž členem je i obec Jesenice, má možnost v období let 2014-2020 získat finanční prostředky na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce obyvatel obce. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané občany jednotlivých obcí, proto žádáme touto cestou o zodpovězení několika otázek vyplněním internetového dotazníku. Děkujeme za ochotu a čas, který strávíte zamyšlením se nad otázkami a za aktivní přístup, kterým můžete ovlivnit budoucnost obce.

Dotazník naleznete zde:  krizek

notebook

Představujeme nový webový projekt, který je určen nejen pro seniory. Webové stránky MOUDRÝ SENIOR jsou zaměřeny především na starší generaci našich spoluobčanů. Adresa těchto webových stránek je http://www.moudrysenior.cz

zprava Společnost ČEZ Distribuce, a.s., spustila internetový portál, který umožní on-line podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, má ČEZ Distribuce a.s., jakožto správce technické infrastruktury, povinnost poskytnout údaje o poloze zařízení infrastruktury do třiceti kalendářních dnů. Od 01.01.2012 bude tato služba přístupná na portálu: http://geoportal.cez.cz
dan_z_nemovitosti_1

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je do konce ledna. Přiznání podával ten, kdo se stal v předešlém roce  novým majitelem nemovitosti, nebo poplatníci, u kterých se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně. Dále je aktuální další termín spojený s daní z nemovitosti a ten již platí pro každého majitele nemovitosti. Do konce května je třeba podle zákonné lhůty daň zaplatit.

KV LETAK A5 kandidat Vladykova e1

 

Starostka obce
Bc. Radka Vladyková

 

Pracujeme na..

Četa pracuje na mimořádné události

Obecní četa intenzivně pracuje na opravě veřejného osvětlení, které bylo poškozeno silným deštěm a větrem v noci z 6. 7. (pondělí) na 7. 7. (úterý), a z toho důvodu nesvítí.

Plán práce v týdnu od 6. 7. 2015

Obecní četa v týdnu od 6. 7. do 10. 7. pracuje na následujícím:

Zálivka veřejné zeleně (nejen květin a vysázených keřů) z důvodu extrémních teplot, zametání prachu ze silnic čistícím strojem, sekání trávy a údržba hřbitova.

Nová sekačka

Obec zakoupila novou výkonnou sekačku na trávu se sběračem.

sekacka

Plán práce v týdnu od 1. 6. 2015

Obecní četa v týdnu od 1.6. do 5.6. pracuje na následujícím:

Sekání trávy v lokalitách MŠ Kamarád Zdiměřice, MŠ Osnice, dětské hřiště Labutí, Hrdličková, V Lázních (i okolní pozemky), ulice Racková, Plameňáková, ZdiměřickáxTopolová, Plavecká.

Dále odvoz posekané trávy, instalace dopravních značek, zametání čistícím strojem, svoz košů a kontejnerových stání, zalévaní květin a nově vysázených keřů.

Uskutečnilo se

U osnického hřbitova jsme instalovali novou lavičku.

lavicka

Školská komise projednala a navrhla Radě obce variantu studie rekonstrukce hřiště u základní školy.

Kanály u školy naplnily dvakrát sací bagr, jejich vyčištění by mělo zamezit dalšímu zápachu.

Firmě Optreal byl zaslán návrh nájemní smlouvy na volnočasové hřiště ve Zdiměřicích.

Společnost Freudenberg, vyrábějící úklidové prostředky Vileda, věnovala obecnímu úřadu prostřednictvím svého zástupce, Jiřího Krechlera z Horních Jirčan, řadu svých přebytků, které byly následně věnovány paní Šalátové, zastupující SOS vesničky.

holkyjirka

Proběhla pracovní návštěva u hejtmana středočeského kraje ohledně protipovodňových opatření na Botiči a jeho přítocích a dále oživení studie kruhové křižovatky na silnici 101 u osnického hřbitova v rámci zvýšení bezpečnosti občanů na této silnici.

Pracovní četa vykácela uschlé túje podél plotu MŠ V Úvoze a likvidovala nefunkční a nebezpečný hrací prvek v této školce. Prořezala parčík na Říčanské za pomníkem a seká se i na obecních pozemcích u Hrnčíř a v naší části Rozkoše.

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Diskusní fórum

Naše média


kuryr1

jesenice-tv-logo-final2

Geoportál obce Jesenice

Jesenice na facebooku

fb

Přihlášení

Youtube channel

Kontakt

Obecní úřad Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
tel: 241 021 710
fax: 241 021 712
ou@oujesenice.cz

hodiny pro veřejnost:
Po - 08:00-12:00, 13:00-17:30
St - 08:00-12:00, 13:00-17:30