OÚ JESENICE

Kontaktujte nás
241 021 710
image
JESENICE – největší obec v České republice    Nejčastěji vyhledávané články a aktuální informace o dění v Jesenici:                 =NOVINKY Z ÚŘADU=    = AKCE A UDÁLOSTI=    =NOVINKY Z JESENICE=          

Základní informace o Jesenici

mapa ČR JESENICE 2

 

Obec Jesenice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 16 km JV od centra Prahy v nadmořské výšce 358 m, zeměpisná šířka 49° 58′ 01″, zeměpisná délka 14° 31′ 01″. Kód obce: CZ020A 539325.

Obec Jesenice je složena z těchto sídelních útvarů: Jesenice, Horní Jirčany, Osnice, Kocanda, Zdiměřice, Rozkoš. Rozprostírá se na ploše o rozloze 17,52 km2 ve 4 katastrálních územích - k.ú. Jesenice u Prahy, k.ú. Horní Jirčany, k.ú. Osnice a k.ú. Zdiměřice u Prahy.

Obec Jesenice je obcí s pověřeným úřadem (obec II. stupně). Počet trvale hlášených obyvatel v obci ke dni 01.01.2014: 7.900 obyvatel.

Všechny články

Novinky z Jesenice

pečeť 

Na základě volebních výsledků byla vytvořena nová koalice napříč téměř celým spektrem kandidujících stran a hnutí. „Dohodu o koaliční spolupráci“ podepsalo 12 zastupitelů z celkem pěti volebních stran. Tím deklarovali vůli převzít odpovědnost za další směřování obce Jesenice. Vítězná strana, Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice, která získala 40% hlasů, tedy 9 mandátů, tak zřejmě bude v opozici. 

argaiv1266

 

koaliční smlouvu naleznete ve formátu PDF zde:   krizek 

Reakce Koalice pro rozumný rozvoj Jesenice na vývoj po volbách do zastupitelstva obce

Vážení občané, jeseničtí voliči,

 rádi bychom vám poděkovali za účast ve volbách a za hlasy, které jste dali naší volební straně – Koalici pro rozumný rozvoj Jesenice (TOP09, Starostové a nezávislí).

Díky vašim hlasům jsme v Jesenici ve volbách výrazně zvítězili, získali jsme téměř 40% hlasů, což představuje 9 mandátů zastupitelů z celkem 21. Ve 3 ze 4 jesenických volebních okrsků (Jesenice, Zdiměřice a Horní Jirčany) byl náš volební zisk ještě výraznější. Dalších 5 kandidujících volebních stran zůstalo svými výsledky daleko za námi. Vyhodnocujeme si to jako výraz spokojenosti voličů s vývojem posledních 4 let, kdy jsme vedli Jesenici.

znak obce plasticky Zveme všechny obyvatele obce Jesenice na veřejné zasedání ustavujícího Zastupitelstva obce Jesenice číslo 5, konaného dne 6. listopadu 2014 v 17:00 hodin v sále Společenského centra Jesenice, budova Obecního úřadu Jesenice, Budějovická 303, 252 42  Jesenice. Pozvánka s programem je ke stažení ZDE
voda kohoutek

1. SČV, a.s. oznamuje, že ve středu dne 05.11.20104 bude přerušena dodávka vody od 09:00 do 11:00 hodin. Přerušení dodávky vody bude z důvodu výměny VDM pro bytový dům čp. 312. Náhradní zásobování nebude zajištěno z důvodu krátkodobé odstávky. Více informací obdržíte na zákaznické lince 1. SČV, a.s., tel: 840 111 322 

klíce od auta

V pátek 24.10.2014 předal starosta obce Jesenice Ing. Pavel Smutný nový vůz Škoda Octavia do užívání Obecní policii Jesenice. Klíčky od tohoto vozu převzal vedoucí strážník Obecní policie Jesenice Jiří Hykl.

dopravni kuzely

Na základě uzavřené smlouvy o dílo se společností  VPK Suchý s.r.o., byly zahájeny stavební práce v ulici Zvonková v Horních Jirčanech. Tato komunikace bude po celou dobu stavebních prací uzavřena. Termín prací dle smlouvy: 13.10.2014 - 12.12.2014. Práce budou probíhat i v sobotu 25.10. a v úterý 28.10.2014 od 8.00 do 16.00.

Kontaktní osoba: společnosti VPK Suchý s.r.o. – stavbyvedoucí pan Aleš Újezdský tel: 608 396 337, za obec: paní Martina Holotínová tel: 241 021 748

brusle

HC Jesenice ve spolupráci s obcí Jesenice pořádá Dětský kemp s výukou bruslení v sobotu 15.lispoadu 2014 od 12:45 hodin v Zimním stadionu ve Velkých Popovicích. Celá akce je určena pro děti ve věku od 5 do 12 let.

Pod dohledem zkušených trenérů se nejmenší děti budou učit bruslit s pomocí malých držátek. Starší děti si budou moci vyzkoušet bruslení s hokejkou a mohou dát gól opravdovému brankáři ve výstroji. Pořadatelé vítají na ledě i rodiče, kteří si budou chtít se svými dětmi zabruslit.

znak obce plasticky

Výsedek voleb do Zastupitelstva obce Jesenice pro volební období 2014-2018 naleznete zde:krizek


Děkujime všem občanům obce za vysokou volební účast. Konečné výsledky voleb jsou zveřejněny na úřední desce.

102 

Zahájili jsme kampaň „Moje adresa – Jesenice“. Touto kampaní chceme zkvalitnit život v Jesenici a dosáhnout toho, aby si lidé a obec vzájemně více pomáhali. To není utopie. Prosím čtěte dál a vše se dozvíte. 

5

Obec Jesenice pořádá Podzimní koncert klasické hudby dne 20. listopadu 2014 od 19:00 hodin ve Společenském centru Jesenice. Jesenickému publiku se představí  houslový virtuóz Jaroslav Svěcený v doprovodu komorního orchestru Vivaldi Collegium Praha. V průběhu večera zazní „Malá noční hudba“ W. A. Mozarta a jedno z nejslavnějších děl italského barokního skladatele Antonia Vivaldiho „Čtvero ročních dob“.

 

Prodej vstupenek:   krizek      

Plakát akce:           krizek

 

121

Místní akční skupina MAS Dolnobřežansko vydala ve spolupráci s obcemi novou mapu pro cyklisty, která zahrnuje celý region. V mapě jsou vyznačeny doporučené trasy včetně několika zajímavých tipů na výlety. Mapa je k vyzvednutí v podatelně Obecního úřadu Jesenice

vodnik-cvachtal

Zveme malé i velké diváky do Společenského centra Jesenice na divadelní představení v neděli 12. října 2014 od 10:00 hodin. Vodnickou pohádku zahraje loutkovo - činoherní Divadýlko Mrak z Havlíčkova Brodu.

Cena vstupného: 50 Kč dítě, doprovod zdarma. Vstupenky je možné zakoupit přímo před představením na místě.

Plakát akce:   krizek

 

tužka

V tomto článku naleznete aktuální a doplňující informace k současné situaci a dění okolo sportovního areálu ve Zdiměřicích. V Jesenickém kurýru byl v září publikován článek o dokončení Volnočasového areálu ve Zdiměřicích.

49

Možná byl začátkem prázdnin i do vaší poštovní schránky doručen pomlouvačný leták obsahující kritiku vedení obce. Reakce starosty obce a reakce právníka obce Jesenice k šířeným dezinformacím v letáku „Co v Kurýru nenajdete“ jsou uvedeny pod následujícími odkazy:

Vyjádření starosty obce Jesenice   dotek

Vyjádření právníka obce Jesenice  dotek

paradni web 2013

Oficiální webové stránky obce Jesenice byly oceněny titulem Parádní web 2013 v kategorii "Tip redakce". Cenu převzal 21. ledna 2014 od náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ondřeje Veselského starosta obce Jesenice Ing. Pavel Smutný.

Parádní web ve Studiu 6 - České televize: krizek   

kostka 2

Obec Jesenice vyzkoušela novou technologii pro opravy komunikací RoadCem. Výhodou této technologie je rychlost výstavby a výsledná dlouhá životnost. Technologie spočívá v aplikaci speciálního cementu do stávajícího podloží komunikace. V ranních hodinách najely stroje do ulice Akátová a Pešíčková, v podvečerních hodinách téhož dne byl již možný příjezd vozidel až k přilehlým nemovitostem po nové betonové desce, na kterou bude po několika dnech zrání položen asfaltový koberec. Celý proces je zachycen krok za krokem na fotografiích v článku.

 

30

Obec Jesenice uzavřela s Botanickým ústavem a se Správou Průhonického parku dohodu, v jejímž rámci bude návštěvníkům, kteří mají trvalý pobyt na území obce Jesenice, poskytnuta sleva 30% z ceny při zakoupení ročních vstupenek. Další informace v článku.

MAS logo pro web

Právě probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Dolnobřežansko. V současném programovacím období 2014 – 2020 budou hrát místní akční skupiny důležitou roli při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Formulář  výzvy naleznete zde ve formátu PDF krizek

 

72

Pokud máte problém s registrací do Diskusního fóra na našich webových stránkách, popřípadě máte dotaz k fungování Diskusního fóra, můžete kontaktovat webmastera na telefonním čísle: 721 466 101.

105

 

Oblastí Jesenice vedou významné tranzitní dopravní trasy, obyvatelé Jesenice jsou tak dlouhodobě zatíženi tranzitní dopravou a také hlukem a škodlivinami, které tato doprava produkuje. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Středočeského kraje. Vestecká spojka je definitivně zrušena.

 

vodnestocne

V tomto článku zveřejňujeme informaci předanou společností 1. SčV, a.s. o cenách respektive kalkulace vody pitné a odvedené v roce 2013. Vlastníkovi vodovodu a kanalizace je uloženo zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které do kalkulace vody pitné a odvedené v uplynulém roce účtoval a porovnat je s plánovanými hodnotami těchto položek pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn účtovat, přeplatek je povinen vrátit.   

Plné znění dopisu od 1. SčV a.s. naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 1 naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 2 naleznete ZDE

hypoteka Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
kalendář 2014

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

figurga dum

MAS Dolnobřežansko, o.p.s., jejímž členem je i obec Jesenice, má možnost v období let 2014-2020 získat finanční prostředky na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce obyvatel obce. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané občany jednotlivých obcí, proto žádáme touto cestou o zodpovězení několika otázek vyplněním internetového dotazníku. Děkujeme za ochotu a čas, který strávíte zamyšlením se nad otázkami a za aktivní přístup, kterým můžete ovlivnit budoucnost obce.

Dotazník naleznete zde:  krizek

notebook

Představujeme nový webový projekt, který je určen nejen pro seniory. Webové stránky MOUDRÝ SENIOR jsou zaměřeny především na starší generaci našich spoluobčanů. Adresa těchto webových stránek je http://www.moudrysenior.cz

zprava Společnost ČEZ Distribuce, a.s., spustila internetový portál, který umožní on-line podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, má ČEZ Distribuce a.s., jakožto správce technické infrastruktury, povinnost poskytnout údaje o poloze zařízení infrastruktury do třiceti kalendářních dnů. Od 01.01.2012 bude tato služba přístupná na portálu: http://geoportal.cez.cz
dan_z_nemovitosti_1

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je do konce ledna. Přiznání podával ten, kdo se stal v předešlém roce  novým majitelem nemovitosti, nebo poplatníci, u kterých se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně. Dále je aktuální další termín spojený s daní z nemovitosti a ten již platí pro každého majitele nemovitosti. Do konce května je třeba podle zákonné lhůty daň zaplatit.

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Diskusní fórum

Naše média


kuryr1

jesenice-tv-logo-final2

Geoportál obce Jesenice

Jesenice na facebooku

fb

PřihlášeníYoutube channel

Kontakt

Obecní úřad Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
tel: 241 021 710
fax: 241 021 712
ou@oujesenice.cz

hodiny pro veřejnost:
Po - 08:00-12:00, 13:00-17:30
St - 08:00-12:00, 13:00-17:30