OÚ JESENICE

Kontaktujte nás
241 021 710
image
JESENICE – největší obec v České republice    Nejčastěji vyhledávané články a aktuální informace o dění v Jesenici:                 =NOVINKY Z ÚŘADU=    = AKCE A UDÁLOSTI=    =NOVINKY Z JESENICE=          

Základní informace o Jesenici

mapa ČR JESENICE 2

 

Obec Jesenice se nachází ve Středočeském kraji, v okrese Praha-západ, přibližně 16 km JV od centra Prahy v nadmořské výšce 358 m, zeměpisná šířka 49° 58′ 01″, zeměpisná délka 14° 31′ 01″. Kód obce: CZ020A 539325.

Obec Jesenice je složena z těchto sídelních útvarů:                           Drazdy, Horní Jirčany, Jesenice, Kocanda, Osnice, Rozkoš, Šátalka, Zdiměřice. 

Rozkládá se na ploše o rozloze 17, 52 km2 ve 4 katastrálních územích:        k.ú. Jesenice u Prahy, k.ú. Horní Jirčany, k.ú. Osnice a k.ú. Zdiměřice u Prahy.

Obec Jesenice je obcí s pověřeným úřadem (obec II. stupně). Počet trvale hlášených obyvatel v obci ke dni 01.01.2014: 7.900 obyvatel.

Všechny články

Novinky z Jesenice

stažený soubor 1 

 

argaiv1571

Vyhlašujeme soutěž o ceny, s názvem „Nejhezčí vánoční výzdoba“. Soutěž je určena pro všechny, kdo o vánocích zdobí svá obydlí. Hodnotit budeme originalitu a celkový vzhled venkovní vánoční výzdoby. Soutěžit se bude ve dvou samostatných kategoriích: 

  • Dům a zahrada 
  • Okno a balkon

Plakát:                                  krizek  

beh

Úřad práce České republiky, kontaktní pracoviště Praha – západ,  se sídlem: Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5 Smíchov, bude od 01.12.2014 přestěhován. Do 30.11.2014 bude provoz úřadu na stávající adrese výrazně omezen. Telefonické i e-mailové spojení nebude dostupné. Jednání s klienty bude probíhat pouze omezeně. Plný provoz úřadu bude obnoven od 01.12.2014 na novém pracovišti na adrese: Dobrovského 1278/25, 170 00 - Praha 7. Telefonické i elektronické kontakty zůstanou stejné.

V.N průhledný 4

Ve středu 10. prosince 2014 uvedeme od 19:00 hodin ve Společenském centru Jesenice divadelní představení Co v detektivce nebylo“. Úsměvná detektivka Artura Watkyna nám ukáže situaci, kdy je i obyčejný a slušný člověk schopen vraždit. V hlavních rolích se představí skvělá dvojice známých herců - Petr Nárožný a Václav Vydra.

Prodej vstupenek:         krizek

Plakát:                                  krizek  

divadlo pro deti 16

V neděli 14. prosince 2014 od 10:00 hodin pořádáme ve Společenském centru Jesenice pohádkové vánoční představení „Jak pan Mysliveček elektrickou kytaru pod stromečkem našel“ souboru Divadélko Romaneto.

puzzle

Veškeré poplatky na nadcházející rok lze uhradit od 5. ledna 2015 do 31. března 2015. Výše poplatků zůstává stejná jako v předešlém kalendářním roce

popelnice cervena

Pomalu se blíží začátek nového roku, a proto bychom rádi připomněli pár důležitých informací o místních poplatcích a provozu sběru odpadů v naší obci. V době vánočních svátků bude svoz odpadů fungovat standardně – týká se to především pátku 26. 12. 2014, kdy je běžný svozový den pro některé bytové domy a část Horních Jirčan. Dále připomínáme změnu otevírací doby sběrného dvora, kde již funguje zimní provoz.

vodnestocne

Číslo události: 814001780. Společnost 1.SčV, a.s, oznamuje, že z důvodu prací na vodovodním řadu bude přerušena dodávka pitné vody dne 4. prosince 2014 od 11:00 do 14:00 hodin v Jesenici, v ulici: Belnická, Krajní, Obchodní a v Areálu Hawle. Náhradní zásobování nebude zajištěno z důvodu krátkodobé odstávky. V průběhu prací může dojít ke zkušebnímu napuštění vodovodního řadu, a tím k dočasnému obnovení dodávky vody. Více informací obdržíte na zákaznické lince 1.SčV, a.s., tel. 840 111 322.

jmeli

Vůně svařeného vína, perníčků, vánoční ozdoby, koledy a mnoho dalšího pro Vás chystáme druhou adventní neděli, 7. prosince. 2014. Dopoledne se pro všechny zájemce otevřou adventní trhy na parkovišti před Obecním úřadem Jesenice, odpoledne za dětmi přijde do Společenského centra Jesenice Mikulášem s čertem a andělem. Celý den završí společné rozsvícení vánočního stromu.

10:00 – 18:00   Vánoční trhy

15:00 – 17:00   Mikulášská besídka

17:30               Rozsvícení vánočního stromu

 

 

darky 1

Nabízíme místním i dalším prodejcům možnost prodávat vánoční sortiment na adventním trhu v Jesenici. Pokud si budete chtít rezervovat místo pro Váš vánoční stánek, obraťte se prosím na paní Ligasovou, tel. 775 775 980; e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

znak obce plasticky

Na ustavujícím Zastupitelstvu obce Jesenice číslo 05/2014 bylo zvoleno nové vedení obce Jesenice. Starostkou obce Jesenice byla zvolena Bc. Radka Vladyková. Místostarostkou obce Jesenice byla zvolena Ing. Arch. Iva Řehulková, místostarostou obce Jesenice byl zvolen pan Radek Zápotocký. 

dopravni kuzely

Na základě uzavřené smlouvy o dílo se společností  VPK Suchý s.r.o., byly zahájeny stavební práce v ulici Zvonková v Horních Jirčanech. Tato komunikace bude po celou dobu stavebních prací uzavřena. Termín prací dle smlouvy: 13.10.2014 - 12.12.2014. Práce budou probíhat i v sobotu 25.10. a v úterý 28.10.2014 od 8.00 do 16.00.

Kontaktní osoba: společnosti VPK Suchý s.r.o. – stavbyvedoucí pan Aleš Újezdský tel: 608 396 337, za obec: paní Martina Holotínová tel: 241 021 748

121

Místní akční skupina MAS Dolnobřežansko vydala ve spolupráci s obcemi novou mapu pro cyklisty, která zahrnuje celý region. V mapě jsou vyznačeny doporučené trasy včetně několika zajímavých tipů na výlety. Mapa je k vyzvednutí v podatelně Obecního úřadu Jesenice

paradni web 2013

Oficiální webové stránky obce Jesenice byly oceněny titulem Parádní web 2013 v kategorii "Tip redakce". Cenu převzal 21. ledna 2014 od náměstka ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Ondřeje Veselského starosta obce Jesenice Ing. Pavel Smutný.

Parádní web ve Studiu 6 - České televize: krizek   

kostka 2

Obec Jesenice vyzkoušela novou technologii pro opravy komunikací RoadCem. Výhodou této technologie je rychlost výstavby a výsledná dlouhá životnost. Technologie spočívá v aplikaci speciálního cementu do stávajícího podloží komunikace. V ranních hodinách najely stroje do ulice Akátová a Pešíčková, v podvečerních hodinách téhož dne byl již možný příjezd vozidel až k přilehlým nemovitostem po nové betonové desce, na kterou bude po několika dnech zrání položen asfaltový koberec. Celý proces je zachycen krok za krokem na fotografiích v článku.

 

30

Obec Jesenice uzavřela s Botanickým ústavem a se Správou Průhonického parku dohodu, v jejímž rámci bude návštěvníkům, kteří mají trvalý pobyt na území obce Jesenice, poskytnuta sleva 30% z ceny při zakoupení ročních vstupenek. Další informace v článku.

MAS logo pro web

Právě probíhá příprava Integrované strategie rozvoje území Místní akční skupiny Dolnobřežansko. V současném programovacím období 2014 – 2020 budou hrát místní akční skupiny důležitou roli při rozdělování finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. 

Formulář  výzvy naleznete zde ve formátu PDF krizek

 

72

Pokud máte problém s registrací do Diskusního fóra na našich webových stránkách, popřípadě máte dotaz k fungování Diskusního fóra, můžete kontaktovat webmastera na telefonním čísle: 721 466 101.

105

 

Oblastí Jesenice vedou významné tranzitní dopravní trasy, obyvatelé Jesenice jsou tak dlouhodobě zatíženi tranzitní dopravou a také hlukem a škodlivinami, které tato doprava produkuje. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Středočeského kraje. Vestecká spojka je definitivně zrušena.

 

vodnestocne

V tomto článku zveřejňujeme informaci předanou společností 1. SčV, a.s. o cenách respektive kalkulace vody pitné a odvedené v roce 2013. Vlastníkovi vodovodu a kanalizace je uloženo zveřejnit úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek, které do kalkulace vody pitné a odvedené v uplynulém roce účtoval a porovnat je s plánovanými hodnotami těchto položek pro daný rok. Vykázaný rozdíl je oprávněn účtovat, přeplatek je povinen vrátit.   

Plné znění dopisu od 1. SčV a.s. naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 1 naleznete ZDE

Přehled vyúčtování číslo 2 naleznete ZDE

hypoteka Dnem 2. června 2014 končí lhůta pro placení daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014. Stejně jako v předchozích letech, zasílá Finanční správa České republiky i letos poplatníkům daně z nemovitých věcí složenky k placení této daně.
kalendář 2014

Dne 01.01.2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jen katastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě.

figurga dum

MAS Dolnobřežansko, o.p.s., jejímž členem je i obec Jesenice, má možnost v období let 2014-2020 získat finanční prostředky na řadu rozvojových projektů. K tomu, abychom tyto prostředky získali, je potřeba spolupráce obyvatel obce. Financovány budou ty projekty, které řeší skutečné problémy vnímané občany jednotlivých obcí, proto žádáme touto cestou o zodpovězení několika otázek vyplněním internetového dotazníku. Děkujeme za ochotu a čas, který strávíte zamyšlením se nad otázkami a za aktivní přístup, kterým můžete ovlivnit budoucnost obce.

Dotazník naleznete zde:  krizek

notebook

Představujeme nový webový projekt, který je určen nejen pro seniory. Webové stránky MOUDRÝ SENIOR jsou zaměřeny především na starší generaci našich spoluobčanů. Adresa těchto webových stránek je http://www.moudrysenior.cz

zprava Společnost ČEZ Distribuce, a.s., spustila internetový portál, který umožní on-line podání žádosti o vyjádření k existenci sítí. Podle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, má ČEZ Distribuce a.s., jakožto správce technické infrastruktury, povinnost poskytnout údaje o poloze zařízení infrastruktury do třiceti kalendářních dnů. Od 01.01.2012 bude tato služba přístupná na portálu: http://geoportal.cez.cz
dan_z_nemovitosti_1

Termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitosti je do konce ledna. Přiznání podával ten, kdo se stal v předešlém roce  novým majitelem nemovitosti, nebo poplatníci, u kterých se změnily okolnosti rozhodující pro vyměření daně. Dále je aktuální další termín spojený s daní z nemovitosti a ten již platí pro každého majitele nemovitosti. Do konce května je třeba podle zákonné lhůty daň zaplatit.

Předpověď počasí

Předpověď počasí

Diskusní fórum

Naše média


kuryr1

jesenice-tv-logo-final2

Geoportál obce Jesenice

Jesenice na facebooku

fb

Přihlášení

Youtube channel

Kontakt

Obecní úřad Jesenice
Budějovická 303
252 42 Jesenice
tel: 241 021 710
fax: 241 021 712
ou@oujesenice.cz

hodiny pro veřejnost:
Po - 08:00-12:00, 13:00-17:30
St - 08:00-12:00, 13:00-17:30